Isak Isaksson
T: 073 546 07 21
Vikingshill Sweden
 
 

Chawan
Blandat/Mixed
Skålar/Bowls
Miniatyrer
Vaser
Tekannor/Teapots
Studio
Glasyrer

CV

Projekt/Utställningar

 
 
Kontakt: isakisaksson@glocalnet.net