Isak Isaksson
T: 073 546 07 21
Vikingshill-Sweden
 
 
 

Chawan
Skålar/Bowls
Fat/Plates
Miniatyrer
Vaser
Tekannor/Teapots
Studio
Glasyrer

CV

Projekt/Utställningar

 
 
Kontakt: isakisaksson@glocalnet.net
Glasyrer

Nedanstående glasyrer är i första hand avsedda för egna tester, i Din ugn, med Din lera, med Din erfarenhet. Det som blir bra i mina ugnar kanske inte får samma resultat i Dina.

Ansvaret för hanteringen av dessa glasyrer, ämnen, m.m. är Ditt!!!

De flesta glasyrer som jag använder har en bränningskurva på: +180 gr / timme till 650 gr. Sedan 200 gr / timme till topptemp.

Jag använder sällan utjämningstider, utom vid kristallglasyrbränningar, utan jag höjer slut-temperaturen 5 – 8 gr.

Jag är autodidakt m.a.o. självlärd, och har trasslat mig fram genom experiment och trial and error, massor med errors...
Många är fullständigt vettskrämda av glasyrer, atomvikter, matematik, sönderbrända ugnar och sättmaterial, men när Du väl kommit in i glasyrvärlden så förstår Du att det kanske inte är så farligt ändå. It`s a never ending story! Det är egentligen då det hela börjar, när man skall trixa till det där sista, `finliret`, för att få >DET DÄR!<

Oftast när man är klar så har det blivit en helt annan glasyr än det var från början, men vägen dit är kul.

Jag har arbetat med kristallglasyrer sedan 1982 och har en hel del olika kristallformationer. En av de tuffaste var jag tvungen att lämna in på svepelektronundersökning för att få någon så när kontroll på vad som egentligen hände under bränningen.. Det jag fick var alltså en analys av den färdiga glasyren. Vilka ämnen hade bildats och vilka hade brunnit upp. Man måste inte hålla på så, men den reduktionsbrända röda kristallglasyren krävde det. Det var en reduktionsbränd röd kristallglasyr som jag fick ett hedersamt pris för i Kyoto 1994, och det tycker jag visar att man kan göra det mesta i glasyrernas värld.

Så plocka hem glasyrer och testa, testa och testa.
Jag har startat ett Keramiskt Forum , som idag har ca:100 deltagare från Norden. Keramiker dryftar problem och tipsar varandra om glasyrer, leror, leverantörer o.s.v. Ingen reklam, eller rättare sagt, reklam får man göra för utställningar och om någon leverantör dristar sig till att ha bra priser på något... en i mina ögon godkänd reklam. Finns det ngn. som inte har ngt. problem?

Ett tips: Du som har keramisk verkstad behöver inte betala elskatt! Be din el-leverantör om blankett för befrielse från elskatt.

/Isak

Bernard Leach
Frostad opak olivgrön
50 gr Ockra, 50 gr Äppelträaska, +1250>

Hamada Kaki
Kalifältspat 33 gr, Träaska 33 gr, Gräsaska 25 gr, Röd järnoxid 9, +1250 – 1280

Askglasyr att lägga ovanpå en rödlera eller rödlersangob: (De chamotterade lerorna klarar oftast höga temperaturer)
33 gr fältspat, 30 gr vit stengodslera, 30-35 gr torrsiktad aska, +1280

/mjuka askor=äpple, poppel, alm, pil
/medium askor= furu, gran, lärkträd, ogräs, gräs
/hårda skor=halm, vass, tång, ene.

Grundaskglasyr
Torr siktad aska 60 gr, colemanit (gerstley borat) eller fältspat 30 gr, ball clay 10 gr +1260>

Duzaine Hansens temokku
Fältspat 80 gr, krita 15 gr, rödlera 30 gr, röd järnoxid, +1280 (oxid eller reduc)

Tips: Skrapa bort den intorkade glasyren på kanten (hälfte ca) och pensla ren järnoxid på kanten.

Rostfärgad järn
Fältspat 60 gr, kvarts 10 gr, krita 20, kaolin 10, röd järnoxid 10 gr, +1265>

Övermättad järnflitter /aventuring
Fältspat 40 gr, rödlera 52 gr, krita 32 gr, kvarts 26 gr, kaolin 26 gr, kalciumborat 2,5 gr röd järnoxid 15-20 gr. (Den höga järnhalten gör att oxiden återkristalliserar sig.) +1270>

Snäll säker vit opak, god att färga
Kalifältspat 100 gr, krita 20 gr, zinkoxid 20, tennoxid 15 – 20 gr. +1260 – +1280

(Istället för tennoxid kan Du använda det billigare zirkonsillikatet men det uppstår gärna `stearinränder` med zirkon).

God matt bas för infärgning
60 kalifältspat, 20 kaolin, 20 krita. +1260 >
+3% kopparoxid = flammig svartgrön kålmårdenmarmor.
+1,5 – 3% koboltoxid =matt blå.
Självreducerande oxblod, brännings-schema

Schema 1:

100 gr ökning / timme till 980 gr.
50 gr / timme till 1150 gr.
150 gr / timme till 1290 gr.

Schema 2:

2 timmar till 320 gr.
8 timmar till 1000 gr
2,5 timmar till 1280 gr.
Glasyr 1
Ferro 3134 3.50gr. kalifältspat 13gr, krita 13.5gr, zinkoxid 1.4gr, kvarts 32gr, bentonit 0,5gr, koppparkarbonat 0,3-0,5gr, tennoxid 1gr, slipmedel (karborundum,norton 400-600 mesch)0,3

Glasyr 2
Kalifältspat 49gr, krita 12gr, talk 5gr, zinkoxid 5gr, kaolin 6gr, kvarts 10gr, kopparkarbonat 0,6gr, slipmedel 0,4gr, ferro 3134 2gr. +1270>

Co 411
Natronfältspat 50gr, colemanit 10gr, krita 15gr, kaolin 5gr, kvarts 20gr tennoxid 1gr, kopparkarbonat 0.5 – 0.7gr, slipmedel 0.5gr. +1280 grader.

Rakuglasyrer

Krockodilen :Turkos/gul beroende på tjocklek:
Ferro 3110 70gr, gerstley borat 5gr, kvarts 10gr, natriumkarbonat 10gr, kaolin 5gr, kopparkarbonat 3gr.

Vit snygg rackare: Gerstley borat 65gr, ball clay5gr, nefelisyenit 15gr, tennoxid 10gr, kvarts 5gr.

Flammig vacker: Gerstley borat 80gr, benaska 20gr, kopparkarbonat 10gr, koboltoxid 5gr, tennoxid 3gr.

Klar blank: Gerstley borat 65gr, nefelinsyenit 20, kaolin 5gr, kvarts 10gr.

Matt koppar: Ferro 3110 10gr, kopparkarbonat 90gr.

Multimulti : Gerstley borat 80gr, benaska 20gr, kopparkarbonat 5gr, koboltoxid 5gr.

Orange/grön/lila :Gerstley borat 30gr, nefelinsyenit 10gr, copparkarbonat 30gr, röd järnoxid 30gr.

Blå: Gertsley borat 80gr, benaska 20gr, kopparkarbonat 10gr, koboltoxid 5gr, tennoxid 2.5gr.

Röd metall : Gerstley borat 63gr, kalifältspat 12gr, kvarts 12gr, ball clay 6gr,

Bariumkarbonat 6gr, kopparkarbonat 12gr.
Kristallglasyrer

Ett förklaring & brännings-schema är på sin plats.

Kristallglasyrer är oftast lättsmälta och innehåller inget eller mycket små mängder kvarts.

Detta är en förutsättning för att kristallerna skall kunna växa inuti det tunna glasyrskiktet.

Precision i temperatur, avkylning, glasyrtjocklek och bränningsintervall är ett måste om man inte skall fylla ugnen med fastsmälta alster. Kom ihåg att glasyrer med låg kvartshalt inte är lämpliga som bruksglasyrer bl.a. p.g.a. repkänslighet och att de lätt fäller oxider.

-Det går inte att använda en hushållsvåg vid uppvägning av glasyrer, speciellt inte kristallglasyrer. En riktig balansvåg med krönta vikter skall det vara eller ännu hellre en elektronisk våg. Jag har en från ASTRA, med en noggranhet på 1/100 gram.

En `normal` matt stengodsglasyr har kanske en topp temperatur på +1250 - +1270 C. En kristallglasyr har EN topptemperatur, så noggranhet vid uppvägningen är ett måste.

En del keramiker styr avkylningen från topptemperaturen och ner ytterst långsamt, men jag bränner ett par grader högre än vad jag måste för att sedan stänga av ugnen och låta den svalna till mellan 50 – 100 grader lägre än topptemperaturen. På så vis får jag bättre kontroll över glasyren, oftast hinner inte glasyren rinna tillräckligt för att fastna i ugnen men kristallbildningen har skett och kristallernas tillväxt kan ske vid en lägre temperatur utan att störas. Utjämningstiden kan variera från glasyr till glasyr, men mellan 30 minuter till 3 timmar är normalt. Mer extrema kristaller kan du få med en annan avkylning. Kristalltillväxten sker inom ett temperaturområde mellan 50 - 120 grader C nedanför topptemperaturen. 80 - 150 grader C under topptemp gör kristalltillväxten något trögare och endast de vassaste spetsarna på kristallerna kan växa. Alltså kan man experimentera sig fram:

Ex: Topptemp> 1280 gr.C / avkyl till 1220 gr.C håll en timme, avkyl till 1200 gr.C håll en timme, o.s.v. Varje fas och olika kombinationer av faserna skapar nya effekter och olika former av kristaller. Spindelnätskristallen, över 80 mm blir till genom att: Topptemp 1275 gr.C Avkylning till 1215 gr.C i en timme, avkyl till 1200 gr.C håll 10 min. höj temp till 1220 grC för att direkt sänka till 1200 grC. För varje uppgång till 1220 gr.C bildas en ny ring runt kristallen så hur många ringar och storlek på kristallen du vill ha beror till största delen på ditt tålamod. Det finns givetvis en gräns för vad glaset och kristallerna tål men som sagt, experimentera dig fram.

Det har visat sig under alla tester att en lera med hög kaolinhalt är att föredra, en massa som krymper mycket är också bra eftersom kristallerna växer bättre då. Om det nu är stora kristaller man är ute efter. Ju lugnare miljö kristalltillväxten har desto vackrare blir dom, t.ex. på slanka, plana fat. Jag har varit med om att göra en kristall vars storlek var 18 centimeter i botten på ett 70 cm stort fat. Tekniskt kul men inte speciellt vackert.

Man kan också spruta glasyren tunt på skärven för att sedan med en pensel lägga droppar av glasyr, som ett mönster, eller på olika ställen för att kunna styra vart kristallerna skall bildas.

-Det finns olika former av kristaller, stavar, stjärnor, blommor, fläckar, prismor, matta flak som på ett förzinkat rör. Oändligt!

Ofta har kristallformationerna med att göra när utjämningstemperaturen startades. Stavkristaller vill gärna ha en högre utjämningstemperatur än blomformationer.

Molybdentrioxid-kristall.

Kristallglasyren bör sprutas på godset för att alla partiklar i glasyren skall kunna ligga bredvid varandra, häller Du på glasyren så är rutil tyngre än zinkoxid och har en helt annan hastighet över godset under `hällningen`, inte bra, det brukar bli partier med matta ytor blandat med tjocka flak med kristaller. Det stora trixet är att kunna få glasyren att stanna kvar på krukan. Det handlar om stor noggranhet hela vägen, från drejningen till glasyrsammansättningen till bränntemperaturen. Många keramiker utomlands gör höga rör, passande på fotringen vilket gör att glasyren kan rinna utan att fastna på ugnsplattan, röret slås sedan bort och foten slipas. Själv tyckar jag det är lite `av en sport` att kunna bränna hårfint och få glasyren att nå nästan ända ner till plattan men inte smälta fast i den. Fast det är ju klart att det går åt sillimanit!

Egentligen kan man tillsätta runt 8% rutil till en glasyr och det kommer att bildas titankristaller som små ringar. Ett annat knep är att spruta en blandning av 70% zinkoxid och 30% kvarts över en bränd `vanlig` glasyr och bränna om. En metod som danskarna använde i slutet på 1800 talet.

För att börja med lite krångel och för dom som är roade av att göra frittor:

Konglige Dansk Porslinsfabriks bästa recept

Fritta 1:
Kvarts 54.5gr, zinkoxid 24.5gr, pearl ash 20.9 gr

Fritta 2:
Zinkoxid 82.9gr, kvarts 14.3gr, Pearl ash 2.8gr.

De två blandningarna frittas, mals och siktas, sedan väger man upp:

Fritta 1=70%

Fritta 2=30%

Bränner till +1280 eller hellre +1290grader, kyler till +1200 gr. & utjämnar där 30-180 min.

-Har Du varit på deras museum och sett kristallglasyren så lovar jag att Du ger Dig på den!

Co203
Ferro 3110 45gr, zinkoxid 25gr, bentonit 3gr, kvarts 19gr, rutil 8gr. +1220grader
Lättflytande!!!

Co 408
Ferro 3110 43gr, zinkoxid 30gr, bentonit 5gr, kvarts 17gr, rutil 5gr.
Rätt bränd på porslin är denna stabil och kan ge fantastiska effekter. +1270grader.

I 319
Kalifältspat 60gr, zinkoxid 16gr, bariumkarbonat 11gr, krita 8gr, kvarts 5gr. +1280 grader.+utj.kurva.

I 321 Snöflingeformade kristaller.
Ferro 3110 57gr, zinkoxid 25gr, kvarts 18gr. +1280 grader.+utj.kurva

I 322
Ferro 3110 56gr, zinkoxid 37gr, kvarts 7gr. +1280 – 1290 grader.+utj.kurva

I 323
Ferro 3100 55 gr, zinkoxid 35gr, kvarts 6gr, rutil 4gr. +1280 – 1290 grader.+utj.kurva

I 324 Galvaneffekt, kristaller överallt.
Ferro 3134 55gr, zink 30gr, kvarts 15gr. +1280 grader.+utj.kurva

I325 Frostliknande kristaller.
Ferro 3134 55gr, zinkoxid 24 gr, kvarts 15gr, bariumkarbonat 6gr. +1280 grader.+utj.kurva

I 327 Stora ljusgrå kristaller
Ferro 3110 52.9gr, zinkoxid 33gr, kvarts 7gr, rutil 7gr, ilmenit 0.1gr. +1280 grader.

I 331 Nålformade kristaller som när dom finner varandra inuti glasyren smälter samman exakt på mitten, som ett X. Kan forma otroliga effekter.
Ferro 3110 50gr, zinkoxid 25gr, kvarts 18gr, rutil 7gr. +1280 grader.+utj.kurva

Här kommer ett par mycket vackra men OTROLIGT GIFTIGA RECEPT.

I 347 Röd orange stora kristaller.
Röd bly 80gr, uranoxid 15gr, bariumkarbonat 5gr. +990 – 1010 grader.+utj 30-60 min 840 grC.

I 348 Orange galvankristall, OBS GIFTIG!!!
Röd bly 80gr, kaolin 14gr, uranoxid 6gr. +990 – 1010 grader.+utj som ovan.


Bränningskurvor finns det i massor. Jag har egenbyggda ugnar som kan öka temperaturen mycket snabbt från +1100 till 1280 grader. Det gör ju att min kurva kan se annorlunda ut än din, med din ugn. Tar det t.ex. 1 timme från +1100 grader till +1280 så följ min kurva.

Tar din ugn 2 timmar på sig så sänk sluttemp med 5 grader. Och som sagt: TESTA:

Kurva för högtemp.kristaller:

180 grader i timman till 650 / 700 grader.

200 grader i timman till 1100 grader

Från 1100> full fart till topptemp, och stäng av, svalna till +1175C / +1210C och utjämna där. En timme brukar ge mellan 1 till 3 cm stora kristallformationer. Har Du höga vaser med kristallglasyr på så kommer Du att upptäcka att kristallerna ökar i vikt när dom växer, vilket gör att dom åker nedåt i glasyren.

Kristallerna kan ibland återfinnas som ett täcke längst ner på vasen. Av detta kan man dra den slutsatsen att det är bra att spruta vasen tunt nertil, mellan tjockt i mitten och tjockt högst upp. (Tjockt lager = ca:1 - 1,5 mm)

(1-1.5 mm) högst upp.

Infärgning av kristallglasyrer.

Intressant är att se att glaset får en färg och kristallerna oftast en annan, ibland en nyans men dock. Det beror på att glaset har en sammansättning och kristallen som är mycket hårdare har ett annan.

Oxider: Glasfärg / Kristallfärg
Klicka här

Testa egna kombinationer, tre-parts-systemet är näst intill oändligt.
För att göra en svart kristallglasyr behövs en kraftig reduktion och upp till 10% uranoxid.

Ett Lycka till behövs.
/Isak