Common Ground World Project 1998>

-


-Idèn att samla in lera från alla FN-anslutna länder, och av den leran göra en s.k. Mandala inför Millenieskiftet, föddes av New York-keramikern Neil Tetkowski.
Som sådan är idén inte ny men genomförandet och slutförandet är ganska unikt och som många sådana projekt tenderar arbetet att bli betungande efter ett tag.
Jag kom in i CGWP arbetsgrupp i ett ganska tidigt stadium och kunde genom att maila, faxa från Sverige lyckas få ut leror från de mest USA och FN-fientliga länder tack vare att Sverige har ett mycket gott anseende. 62 leror gick genom Velamsundsverkstaden under projekttiden.

-----------------
Många ambassader hjälpte till, Eritreas hela jordbruksdepartement drog iväg ut i vildmarken, grävde och dokumenterade det hela, mycket allvarliga herrar.Leran från Sverige kom givetvis ifrån Velamsunds-viken och togs upp av ett par skolelever i samarbete med Nackas Borgmästare Erik Langby.Den största genomslagskraften fick vi av skolbarn i Afrika och Sydamerika, som tog projektet till sitt hjärta och gjorde en del program- veckor med ämnet "Global World".

Den sista och svåraste leran kom från Nord Korea och frestade hårt eftersom kravet för projektets genomförande var att alla leror skulle finnas i USA för millenie-skiftet, vara analyserade och dokumenterade.
Nord Koreas lera kom den 27/12-1999..... och avslutade över 2 års lersamlande.

Analyserna av alla leror gjordes av en stor lerfabrik utanför N.Y. och var för att kunna dokumentera att det verkligen var lera vi skulle släpa in i FN-huset.....

Samma fabrik torkade lerorna, malde och gjorde en "världslera". Tillsammans med alla FN-Ambassadörer så formades Mandalan under våren 2000, ett fat av "världslera" som mäter färdigbränd 2,5 meter och står idag i entrén till FN-huset i N.Y.
(Givetvis fick jag med mig en del världslera hem)
--------------------
Neil Tetkowski fick det stora jobbet att bränna Mandalan i sin verkstad i N.Y. vilket jag tyckte var skönt att slippa....... svetsa stålställning till det 200 kilo tunga fatet och göra alla de utställningar som kommer kring ett projekt av den här storleken.
-------------------
Ungefär 150.000 $ har lagts ner, mest sponsorpengar från bl.a. Ford Corporation.